Hva tror vi på?

Det offisielle dokumentet om adventistenes tro i punktform finnes her: http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/vaare_trospunkter

TROEN SOM FORTELLING

Utgangspunktet for alt vi tror på er BIBELEN. Vi tror at Bibelen er en samling bøker skrevet av mennesker som oss. Likevel var de påvirket av Guds Ånd når de skrev, slik at budskapet som framkommer der er et budskap fra Gud som han faktisk ønsker å kommunisere til oss mennesker. Vi tror at vi i Bibelen finner troverdig og sannferdig informasjon om Gud, om oss selv som mennesker og om den verden vi lever i. Derfor bruker vi mye tid på å lese den og forstå den, noe som kanskje særlig reflekteres i de forskjellige bibelstudiegruppene våre i menigheten.

Bibelen forteller oss det finnes en kjærlig GUD som styrer hele Universet. Denne Guden skapte en gang i tiden ossMENNESKER, men vi har kommet på avveier fra Ham. De første menneskene som ble skapt av Gud brøt kontakten med han og valgte en annen vei enn den han hadde tenkt for oss mennesker. Konsekvensen av dette ser vi i verden i dag, en verden for en stor del preget av menneskenes egne valg farget av grådighet, egoisme og individualisme.

Bibelen forteller oss likevel at GUD ikke ble fornærmet og gikk sin vei. Til det er han altfor glad i oss. For ikke å miste oss, kom han selv ned til jorda for å invitere oss tilbake til seg og det riket han regjerer, på folkemunne gjerne kalt himmelen – den delen av universet som fortsatt velger å leve under hans regjering. Det er det Bibelen snakker om som FRELSE.

Men for å få oss tilbake til seg måtte han først ta seg av konsekvensen for menneskenes lovbrudd mot universetsLOV – selve grunnlag for universets ve og vel, og de lover som må til for at for at universets innbyggere kan leve godt sammen.

For ikke å undergrave hele loven, kunne ikke Gud bare overse lovbruddet. Lovbruddet måtte få sin konsekvens, som kort sagt er inndragelse av “livet rett” for lovbryteren. Men fordi Gud for alt i verden ikke ville at vi mennesker skulle dø, fant han på en sjokkerende løsning: Han ville selv dø for oss. Det var det Gud gjorde for oss da han i form av personen JESUS døde på et kors i Palestina en gang ved begynnelsen av vår tidsregning (ca år 30 e.Kr.).

Men Bibelen forteller oss også at Jesus gjorde mer for oss mennesker enn å ta straffen for lovbruddet vårt. Han kom også for “plante” GUDS RIKE i menneskehjerter, med å lære oss hvordan vi kan leve som borgere i dette riket igjen. Den livsstil som Jesus viste oss, er den typen liv vi lengter etter å leve, for det er bare den typen liv som kan gjøre menneskesamfunn til et bra sted å leve igjen.

Denne livsstilen som vi ved DEN HELLIGE ÅNDS hjelp forsøker å gjøre virkelig i våre egne liv innbefatter flere ting. For det første brød Jesus seg om medmennesker. Han fortalte oss mange lignelser om det. Å tenke på andre var kanskje hovedtanken til Jesus.

Han snakket også om å være fri fra båndene til MATERIELLE TING og heller å stole på at Gud vil sørge for oss det vi trenger. Jesus lærte oss å være villig til å gi. Det ligger i følge Jesus og vår egen erfaring, en dyp og underlig glede ved det. Mange av oss betaler derfor TIENDE, som er
et eldgammelt system vi finner i Bibelen som går ut på at man betaler ti prosent av inntekten sin til “Guds sak”.

Som en del av fellesskapet med Gud, lærte Jesus oss å holde SABBBATEN – den dagen Gud fra begynnelsen av satte til sides for oss mennesker til å minnes og feire alt Gud har gjort og gjør for oss. En helligdag til feiring av fellesskapet mellom oss mennesker og Gud. Fra begynnelsen av var det den syvende dagen (lørdagen etter bibelsk regnemåte), og det ønsker vi å etterleve.

Vi tror at Gud er den mest fascinerende personen i universet, og forsøker stadig å forstå og bli bedre kjent med han. Vi tror at Gud først og fremst er ute etter vår frivillige lojalitet, et kjærlighetsforhold til oss. Derfor praktiserer viTROENS DÅP, som et tegn på at en person på eget valg og initiativ vil leve sammen med Gud.

Fordi vi tror på en slik Gud kan vi heller ikke se for oss at Gud vil plage folk i HELVETE i evighet, som noen kristne vil ha det til. Vi tar Johannes på alvor når han skriver i den siste boken i Bibelen at når verden tar slutt og Gud oppretter sitt rike fysisk “da skal det ikke lenger være noen sorg eller skrik eller smerte” (Joh Åp 21,4).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *