Tempelet og de syv trompetene (Johannes` Åpenbaring 8,2 – 11,19)

I det gamle testamentet blåste prestene i trompeter for å «minne» Gud på de vanskelighetene de var i. Nå, i himmelens tempel, blåses det i trompeter, hvorpå jorden på ny rammes av ulykker og også onde makter. Men er det svaret på bønnen «hvor lenge» til «martyrenes sjeler under alteret»?

Klikk her for lysbilder fra talen: Johannes Åpenbaring (8,2 – 11,19) – Tempelet og de syv trompetene

 

Lammet, bokrullen og de syv seglene (Johannes` Åpenbaring 4,1 – 8,1)

I den himmelske tronsalen dukker det opp en bokrull, beseglet med syv segl. Da det viser seg at ingen er verdig til å bryte seglene, ikke en gang Han som sitter på den himmelske tronen, blir det gradvis klart for alle at det er oppstått en krise i himmelen. Helt til en av de eldste roper at «løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene» (Åp 5,5) og han trones som konge over hele universet. Men hvorfor utløser det krig, sult og død i verden når han bryter seglene? Er ikke «løven» konge likevel?

Lysbilder fra talen: Johannes Åpenbaring (4,1 – 8,1) – Lammet, bokrullen og de syv seglene

 

Jesus og de syv menighetene (Johannes` Åpenbaring 1,4 – 3,22)

Menighetene som Johannes Åpenbaring er stilet til var i en krisetid. Keiseren stod for forfølgelse av dem som ikke ville tilbe han som Gud. Jødene kastet dem ut av fellesskapet og hisset mer enn gjerne romerne på dem. Frafall både i læremessige spørsmål og hva gjalt livsstil hadde sneket seg inn mange steder og på mange måter. Men verst av alt: en etter en hadde øyenvitnene til Jesu liv på jorda blitt tatt av dage. Nå var det bare en igjen, og han var innesperret på fangeøya Patmos. Men hvor ble det av Jesus og løftet hans om en ny og kommende verden? Hadde han glemt dem?

Klikk her for lysbildene fra denne talen: Johannes Åpenbaring (1,4 – 3,22) – Jesus og de syv menighetene

Håp i krisetider (Johannes` Åpenbaring – intro / 1,1-3)

Mange har mange ganger sittet med Åpenbaringsboken i ene hånden og dagens aviser i den andre. Resultatet blir ofte alt annet enn sunt og oppbyggelig. Nøkkelen til å forstå boken ligger imidlertid i å oppdage symbolene/bildene/historiene/erfaringene fra det gamle testamentet. Og omstendigheten boken ble til under. Da skjønner vi at boken var en håpsbok i en krisetid. På Johannes’ tid og nå.

Klikk her for lysbildene fra talen: Johannes Åpenbaring (intro) – Håp i krisetider